Jednání Výkonné a Dozorčí rady Sdružení

23. ledna 2014

Informace předsedy Výkonné rady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 Ing. Františka Sivery o plánovaných jednáních

Na základě skutečnosti, že v roce 2013 nedošlo k žádnému pozitivnímu posunu v rámci přípravy jednotlivých staveb rychlostní silnice R43 (i ve vazbě na ZÚR JmK) bylo dohodnuto, že jednání Výkonné a Dozorčí rady tohoto Sdružení proběhne až ve 2. polovině roku 2014, včetně přípravy na nutné a potřebné změny vyplývající z platnosti nového občanského zákoníku ve vztahu ke Sdružením obecně. V případě jakéhokoliv posunu  ve vývoji bude svoláno jednání Výkonné a Dozorčí rady operativně.

Mapa silnice R43

 Mapa silnice v pdf (445.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 
vyrobila