Činnost Sdružení

V souladu se Stanovami je předmětem činnosti Sdružení uplatňování zájmu členů Sdružení na progresivním řešení dopravní problematiky na území Jihomoravského a Pardubického kraje v návaznosti na celorepublikovou dálniční síť.

Zejména se jedná o tyto činnosti:

  • aktivní pomoc při řešení problematiky související s výstavbou rychlostní silnice R43
  • pomoc při řešení návazných dopravně-obslužných činností ve stádiu přípravy a realizace včetně pomoci při realizaci jednotlivých územních plánů obcí případně i územních plánů vyšších územně správních celků Jihomoravského a Pardubického kraje
  • aktivní spolupráce s orgány státní správy (Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státní fond dopravní infrastruktury) s orgány krajů, měst a obcí, při rozhodovacích procesech umožňujících naplnění řešení otázek dopravní problematiky v dotčeném regionu
  • na základě získaných zkušeností iniciovat i případné úpravy vyhlášek, nařízení vlády eventuálně i změny zákonů, vedoucí ke zlepšení života ve společnosti
  • spolupráce v oblasti propagační a konzultační

Konkrétní aktivity Sdružení nejlépe dokumentují záznamy z jednání a korespondence s veřejnými činiteli a institucemi, zainteresovanými v přípravě výstavby R43, které pravidelně uveřejňujeme na těchto stránkách v sekci Dokumenty.

Mapa silnice R43

 Mapa silnice v pdf (445.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 
vyrobila