Členové a orgány Sdružení

Členové Sdružení

Sdružení má v současné době 28 členů.
Mezi členy Sdružení jsou zástupci statutárních orgánů:

Jihomoravského a Pardubického kraje
Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje
Statutárního města Brna
Městské části Brno Žabovřesky
měst a obcí: Boskovice, Lipůvka, Kuřim, Svitávka, Lažany a dalších

Orgány Sdružení

Valná hromada

Nejvyšším orgánem Sdružení je Valná hromada, jejíhož jednání se účastní všichni členové Sdružení. Valná hromada volí Výkonnou radu Sdružení, předsedu, místopředsedu a tajemníka sdružení. Dále volí Dozorčí radu a jejího předsedu.

Výkonná rada Sdružení

Výkonná rada zabezpečuje průběžně činnost Sdružení. Jednání Výkonné rady řídí předseda nebo místopředseda Výkonné rady Sdružení.

Složení výkonné rady:

Předseda:
Ing. František Sivera 

Místopředseda:
Ing. Lubomír Toufar

Tajemník:
Pavel Braha

Členové:
Ing. Jaroslav Dohnálek
Ing. Radovan Hrnčíř
Ing. Roman Nekula
Václav Neubauer
Ing. Milan Raška
Ing. Oldřich Štarha

Dozorčí rada Sdružení

Dozorčí rada je nezávislým kontrolním orgánem Sdružení, který se zodpovídá ze své činnosti Valné hromadě Sdružení.

Složení dozorčí rady:

Předseda:
Ing. Jozef Kollár

Členové:
Ing. Martin Matuška
Ing. Petr Obst

Mapa silnice R43

 Mapa silnice v pdf (445.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 
vyrobila