Silnice R43

Základní údaje o projektu R43

Budoucí rychlostní silnice R43 spojí dálniční tah D1 v blízkosti města Brna (vazba na D1 směrem do Prahy a na Vyškov a Ostravu) s rychlostní silnicí R35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí.

R43 zlepší dopravní připojení významných sídel v Jihomoravském a Pardubickém kraji s ostatními územími v České republice.

Plánovaná délka rychlostní silnice R43: 78,4 km
Plánovaná kategorie:  R 25,5/120

Důvody vzniku a význam projektu výstavby rychlostní silnice R43

Rychlostní silnice R43 přináší užitek na několika úrovních. Zlepší se dopravní dostupnost mnoha měst a obcí, prostupnost v rámci celé silniční sítě České republiky a sníží se dopravní zatížení v mnoha exponovaných místech.

Zvýšení prostupnosti dopravní sítě a dostupnosti Svitavska

Propojením tahů D1 a R35 se zvýší dopravní prostupnost celé České republiky. Zlepší se dopravní dostupnost obcí v regionu Svitavska, tím se region stane atraktivnější a dostupnější pro případné investory.

Snížení dopravního zatížení Brna a okolí

Sníží se dopravní zatížení území podél stávající silnice I/43 a na navazujících komunikacích vedoucích městem Brnem. Vedení trasy přes Brno-Bystrc ulehčí dopravnímu zatížení v samotném městě Brně.

Zařazení R43 do mezinárodní sítě silnic

Dle koncepce rozvoje výstavby dálnic a rychlostních silnic ČR je nutno propojit paralelně vedené tahy dálnice D1 Praha–Brno a rychlostní silnice R 35 Hradec Králové – Olomouc důležitou dopravní příčkou, vedenou v severojižním směru od křižovatky s dálnicí D1 u Brna po připojení na rychlostní silnici R 35 u Starého Města u Moravské Třebové. Tato komunikace je vedena jako rychlostní silnice s označením R 43 a bude součástí mezinárodní silnice E461 Svitavy–Brno–Vídeň.

Členění výstavby R43 na úseky

Stavba 4301 Troubsko–Kuřim
Stavba 4302 Kuřim – Černá Hora
Stavba 4303 Černá Hora – Svitávka
Stavba 4304 Svitávka – Velké Opatovice (hranice Jihomoravského kraje)
Stavba 4305 Jevíčko (hranice Pardubického kraje) – Staré Město.

Více o trase a jejích jednotlivých projednávaných variantách a o aktuálním postupu přípravy všech úseků najdete na oficiálních stránkách R43 .

Mapa silnice R43

 Mapa silnice v pdf (445.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 
vyrobila